เอสเตท ที่แนะนำ

ให้เช่า
$3,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
4
3

รายละเอียด

การขาย
$550,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 92 m2
2
2

รายละเอียด

ให้เช่า
$2,200,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 99 m2
2
2

รายละเอียด

การขาย
Price negotiable

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 104 m2
3
3

รายละเอียด

ให้เช่า
$3,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
4
3

รายละเอียด

การขาย
$550,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 92 m2
2
2

รายละเอียด

ให้เช่า
$2,200,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 99 m2
2
2

รายละเอียด

การขาย
Price negotiable

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 104 m2
3
3

รายละเอียด

ให้เช่า
$3,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
4
3

รายละเอียด

การขาย
$550,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 92 m2
2
2

รายละเอียด

ให้เช่า
$2,200,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 99 m2
2
2

รายละเอียด

การขาย
Price negotiable

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 104 m2
3
3

รายละเอียด

ให้เช่า
$3,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
4
3

รายละเอียด

การขาย
$550,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 92 m2
2
2

รายละเอียด

ให้เช่า
$2,200,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 99 m2
2
2

รายละเอียด

การขาย
Price negotiable

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 104 m2
3
3

รายละเอียด

ให้เช่า
$3,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
4
3

รายละเอียด

การขาย
$550,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 92 m2
2
2

รายละเอียด

ให้เช่า
$2,200,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 99 m2
2
2

รายละเอียด

การขาย
Price negotiable

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 104 m2
3
3

รายละเอียด

ให้เช่า
$3,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
4
3

รายละเอียด

การขาย
$550,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 92 m2
2
2

รายละเอียด

ให้เช่า
$2,200,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 99 m2
2
2

รายละเอียด

การขาย
Price negotiable

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 104 m2
3
3

รายละเอียด

ให้เช่า
$3,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
4
3

รายละเอียด

การขาย
$550,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 92 m2
2
2

รายละเอียด

ให้เช่า
$2,200,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 99 m2
2
2

รายละเอียด

การขาย
Price negotiable

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 104 m2
3
3

รายละเอียด

ให้เช่า
$3,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
4
3

รายละเอียด

การขาย
$550,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 92 m2
2
2

รายละเอียด

ให้เช่า
$2,200,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 99 m2
2
2

รายละเอียด

การขาย
Price negotiable

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 104 m2
3
3

รายละเอียด

ให้เช่า
$3,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
4
3

รายละเอียด

การขาย
$550,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 92 m2
2
2

รายละเอียด

ให้เช่า
$2,200,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 99 m2
2
2

รายละเอียด

การขาย
Price negotiable

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 104 m2
3
3

รายละเอียด

ให้เช่า
$3,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
4
3

รายละเอียด

การขาย
$550,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 92 m2
2
2

รายละเอียด

ให้เช่า
$2,200,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 99 m2
2
2

รายละเอียด

การขาย
Price negotiable

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 104 m2
3
3

รายละเอียด

 เอสเตท เมื่อเร็ว ๆ นี้

ให้เช่า
$3,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
4
3

รายละเอียด

ให้เช่า
$1,050,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 57 ft2
1
2

รายละเอียด

การขาย
$550,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 92 m2
2
2

รายละเอียด

การขาย
$1,100,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 652 ft2
6
5

รายละเอียด

การขาย
$800,000,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 364 m2
6
5

รายละเอียด

ให้เช่า
$2,200,000

medellin,antioquia,colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 99 m2
2
2

รายละเอียด

Top UA-104923337-1